Cookieverklaring

11. Wijzigingen

DIAGONAAL behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. U dient daarbij op eigen verantwoordelijkheid de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.