Disclaimer

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Diagonaal levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die zou ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Diagonaal behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site te allen tijde en op eender welke wijze aan te passen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat deze niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van Diagonaal.

Diagonaal doet haar best om haar producten op de website zo goed en zo realistisch mogelijk weer te geven. Houd er rekening mee dat vaak maatwerk wordt geleverd waarbij het resultaat (bv. kleuren) kan afwijken van het voorbeeld en ook afhankelijk is van de instellingen van je beeldscherm.