GRATIS THUISLEVERING IN BELGIË VANAF 30 EURO

PRIVACYVERKLARING


DIAGONAAL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DIAGONAAL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

DIAGONAAL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Verzenden van onze mailing/ nieuwsbrieven en aanbiedingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u te leveren
 • DIAGONAAL  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DIAGONAAL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens:

 • Voor het verzenden van uw bestelling en/of het uitvoeren van onze diensten
 • Voor onze administratie en belastingplicht

--> Bewaartermijn: 7 jaar

 • Voor het verlenen van service

--> Bewaartermijn: Wij slaan uw persoonsgegevens op als u goederen of diensten heeft besteld. Deze blijven behouden tenzij u een verzoek indient voor verwijdering van uw gegevens. Rekening houdende met de intellectuele eigendom op bepaalde creaties is het van belang om uw gegevens te bewaren. Met deze gegevens doen wij na afhandeling van uw bestelling op zich uiteraard niets meer, tenzij u ons benadert voor bepaalde diensten.

Uw e-mailadres:

 • Om u te informeren over de status van uw bestelling       
 • Om u een mailing te sturen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

--> Bewaartermijn: tot uitschrijving

Uw bankgegevens:

 • Om betalingen/retour zendingen te verwerken

--> Bewaartermijn: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

DIAGONAAL  deelt uw persoonsgegevens met derden, doch uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Persoonsgegevens van derden die door u vrijwillig worden meegedeeld bij het uitvoeren van van de overeenkomst (bv. het adres van een bestemmeling van een kaartje of cadeaubon) worden na gebruik vernietigd.

De partijen met wie wij uw gegevens delen:

 • Persoonsgegevens: Verzending door logistieke partners
 • Bankgegevens: betalingsdienstaanbieders
 • E-mailadres: Verzorgen van onze mailing / het versturen van een klantenbeoordeling / om een track-and-trace door te mailen of contact op te nemen door één van onze logistieke partners.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DIAGONAAL  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens zenden naar  anna@diagonaal.studio.

DIAGONAAL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/