Privacyverklaring

DIAGONAAL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DIAGONAAL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens die nodig zijn om de bestelling te verwerken

DIAGONAAL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Verzenden van onze mailing/ nieuwsbrieven en aanbiedingen indien u daar voor toestemming heeft gegeven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u te leveren

DIAGONAAL analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (bij het bezoeken van de website kan u zelf instellen welke cookies u toelaat – meer uitleg vindt u in het cookiebeleid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DIAGONAAL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens:

 • Voor het verzenden van uw bestelling en/of het uitvoeren van onze diensten
 • Voor onze administratie en belastingplicht

Bewaartermijn: 7 jaar

 • Voor het verlenen van service

Bewaartermijn: Wij slaan uw persoonsgegevens op als u goederen of diensten heeft besteld. Deze blijven behouden tenzij u een verzoek indient voor verwijdering van uw gegevens. Rekening houdende met de intellectuele eigendom op bepaalde creaties is het van belang om uw gegevens te bewaren. Met deze gegevens doen wij na afhandeling van uw bestelling op zich uiteraard niets meer, tenzij u ons benadert voor bepaalde diensten.

Uw e-mailadres:

 • Om u te informeren over de status van uw bestelling
 • Om u een mailing te sturen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
  Bewaartermijn: tot uitschrijving

Uw bankgegevens:

 • Om betalingen/retour zendingen te verwerken

Bewaartermijn: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

DIAGONAAL deelt uw persoonsgegevens met derden, doch uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Persoonsgegevens van derden die door u vrijwillig worden meegedeeld bij het uitvoeren van van de overeenkomst (bv. het adres van een bestemmeling van een kaartje of cadeaubon) worden na gebruik vernietigd.

De partijen met wie wij uw gegevens delen:

 • Persoonsgegevens: verzending door logistieke partners
 • Bankgegevens: betalingsdienstaanbieders
 • E-mailadres: verzorgen van onze mailing (indien u daarvoor toestemming heeft gegeven) / het versturen van een klantenbeoordeling —-/ om een track-and-trace door te mailen of contact op te nemen door één van onze logistieke partners.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DIAGONAAL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DIAGONAAL  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens zenden naar  anna@diagonaal.studio.

DIAGONAAL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hier kan u wijzigingen aanbrengen aan de cookies die u wil toelaten.